VDALO plan 3.0
— електронний інструмент, який спрощує фінансове планування в ЗОЗ

Для кого інструмент

Для управлінських команд ЗОЗ
Для власників ЗОЗ

Для чого цей інструмент

Cпростити, прискорити та якісно провести процес розрахунку доходів та видатків ЗОЗ

Розрахувати потенційні надходження в рамках всіх пакетів ПМГ

Оцінити економічну ефективність надання послуг в окремих пакетах

Автоматично сформувати проект фінансового плану ЗОЗ-КНП на плановий період

VDALO plan 3.0

Це комплексна багатокомпонентна таблиця на базі Microsoft Excel, яка автоматизує процеси розрахунків Пакетів медичних послуг на 2021 рік відповідно до постанови КМУ від 15.02.2021 №133. VDALO_plan пришвидшує і покращує процес фінансового планування в ЗОЗ, дає змогу закладам та їхнім власникам зробити належні фінансові розрахунки, бути гнучкими у змінах до розроблених фінансових планів та підвищити прозорість процесу планування. Формат таблиці дозволяє проводити в ній відповідні технічні зміни при потребі, наприклад, при зміні вимог до пакетів медичних послуг в майбутньому.

З чого складається інструмент

Електронний інструмент створений у програмі Microsoft Excel.

Електронний інструмент формує проект фінансового плану за пакетами медичних послуг, що передбачені Програмою медичних гарантій (ПМГ).

Електронний інструмент створений у програмі Microsoft Excel.

Електронний інструмент формує проект фінансового плану за пакетами медичних послуг, що передбачені Програмою медичних гарантій (ПМГ).

Перелік пакетів ПМГ користувач визначає самостійно для свого ЗОЗ.

Кожен пакет ПМГ – це окрема вкладка електронного інструменту.

Перелік пакетів ПМГ користувач визначає самостійно для свого ЗОЗ.

Кожен пакет ПМГ – це окрема вкладка електронного інструменту.

Переваги VDALO plan 3.0

N

Електронний інструмент створений у програмі Microsoft Excel (базова версія) + розроблена навігація всередині інструменту

N

Інструмент використовує умовні позначення, які значно спрощують роботу користувача

N

Перелік пакетів ПМГ користувач обирає самостійно для свого ЗОЗ

N

Кожен пакет ПМГ – це окрема вкладка електронного інструменту

N

Узагальнені показники на вкладках розраховуються автоматично

N

Блоки інструменту групуються / розгруповуються за бажанням користувача

N

Інструмент містить шаблон проекту фінансового плану ЗОЗ

N

Аналітичні блоки містять додаткову інформацію для прийняття управлінських рішень щодо особливостей надання певних послуг

Як працює VDALO plan 3.0

1 крок

2 крок

3 крок

1 крок

Внесення вхідних даних:
N

Загальна інформація

N

Доходи

в т.ч. за пакетами ПМГ

N

Витрати за категоріями

2 крок

Перегляд автоматично проведених розрахунків
Проведення додаткових аналітичних обрахунків

3 крок

Готовий до подальшої роботи проект фінансового плану

Інструмент є безоплатним

Він розроблений проектом «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України», що виконується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням уряду Німеччини, у співпраці з економістами багатопрофільних лікарень (Криворізька лікарня №2 та Бердянське ТМО) та спільно з Гуманітарно-економічним факультетом Бердянського державного педагогічного університету.

Інструмент є безоплатним

Інструкції з користування
VDALO plan 3.0

Це комплексна багатокомпонентна таблиця на базі Microsoft Excel, яка автоматизує процеси розрахунків Пакетів медичних послуг на 2021 рік відповідно до постанови КМУ від 15.02.2021 №133.

Інструкції з користування
VDALO plan 3.0

Це комплексна багатокомпонентна таблиця на базі Microsoft Excel, яка автоматизує процеси розрахунків Пакетів медичних послуг на 2021 рік відповідно до постанови КМУ від 15.02.2021 №133.